loto na selu

LOTO NA SELU

Đorđe Ivanišević
Zabavna igra memorije sa osnovnim pojmovima o selu.

4 table, 36 pojmova + knjiga sa opisima životinja, hrane i mašina sa sela.

U igri učestvuje dvoje do četvoro dece. 
Pošalji