logovežbanka položaj fonema u rečima

LOGOVEŽBANKA: POLOŽAJ FONEMA U REČIMA

Dragana Dženopoljac, Danijela Rodić
Pred Vama je naše praktično i ''sve na jednom mestu'' izdanje u vidu vežbanke za stimulaciju razvoja fonološke svesnosti: određivanje položaja fonema u rečima.
U prvom delu Logovežbanke su vokali i uz njih se uvežbava određivanje položaja fonema- inicijalnog, medijalnog i finalnog položaja u rečima.
U drugom delu Logovežbanke su ostale grupe glasova (plozivi, afrikati, frikativi, nazali i laterali), po 30 ilustracija za svaki pojedinačni glas.
Treći deo Logovežbanke je rečnik ilustracija.
Vizuelna podrška za određivanje položaja fonema u rečima je slagalica iz tri dela, odnosno, tri pozicije. Slagalica predstavlja reč, koja ima početak, sredinu i kraj.
Zadaci se rešavaju bojenjem delova slagalice: inicijalni položaj- prvi deo slagalice, medijalni- drugi deo, a finalni položaj- treći deo slagalice.
Logovežbanka: položaj fonema u rečima je originalno, autorsko delo.
Veliko hvala našoj dragoj prijateljici, ilustratoru i dizajneru, Kresanko Viktoriji koja naše ideje pretvara u bezbrojne, prelepe ilustracije.

KAKO SE KORISTI:
- objasnite detetu značenje slagalice i njene delove,
- pokažite mu sliku, imenujte je Vi ili dete, kažite mu da pažljivo sluša reč od početka do kraja,
- prelazite prstom preko slagalice dok izgovarate reč, da bi dete i ''videlo'' položaj glasa u reči,
- ako čuje određeni glas na početku reči, boji prvi deo slagalice, ako čuje u sredini, boji drugi deo slagalice, a za kraj reči treći deo,
- određivanje položaja glasa u rečima provežbajte uz samoglasnike koji se nalaze u prvom delu Logovežbanke, gde su predstavljeni u svim pozicijama.

Logovežbanku koristite za auditivnu analizu reči, u tretmanu dislalije, za auditivnu pažnju, percepciju i diskriminaciju, kao i za pripremu za čitanje i pisanje, odnosno, za prevenciju disleksije i disortografije.
Logovežbanka je i svojevrsna leksičko- semantička riznica u kojoj su nalazi oko 900 ilustracija.
Koristite je i kao radne listiće koji na kraju mogu i da se oboje.
Prilagodite je Vašem stilu u radu i potrebama deteta.
Pošalji