logovežbanka grafomotorni niz

LOGOVEŽBANKA: GRAFOMOTORNI NIZ

Dragana Dženopoljac, Danijela Rodić
Logovežbanka: grafomotorni niz je druga po redu vežbanka koja prati našu ideju i napore da se logopedska praksa osavremeni kroz specifični logopedski radni materijal. Ideja je da serijom logovežbanki koje obuhvataju pojedinačne segmente u radu na prevenciji i rehabilitaciji govorno-jezičkih poremećaja, kao i za rad na stimulaciji razvoja, uopšte, stvorimo bazu stimulusa, odnosno, grupišemo radni materijal prema principima i potrebama u logopedskom radu, tako da sve neophodno za rad bude na jednom mestu.
Logovežbanka: grafomotorni niz je namenjena deci predškolskog i ranog školskog uzrasta. Vežbanka je zbirka grafomotornih predvežbi (ukupno 44), odnosno, skup grafomotornih šema, nizova koji sadrže sva tri pravca u pisanju (horizontalni, vertikalni i kosi) i kružne pravce- ulevo i udesno.

Logovežbanka: grafomotorni niz podržava koncepciju naše SUPER SVESKE koja je prilagođena detetu i omogućava lako snalaženje iosvajanje prostora papira i pravila prilikom pisanja. Listovi su deblji i tonirani bledo-žućkasto, linije su zadebljane i zelene boje. Prostor za pisanje je jasno ograničen, obeležen je početak i kraj reda. Razmak među linijama je uvećan.
Na svakoj stranici se nalaze reperi za orijentaciju u prostoru za pisanje - OLOVKA i ŠAKA.
Olovka označava pravce pisanja: sleva - nadesno i od gore - prema dole. Šaka pokazuje pravilan položaj sveske i omogućava orijentaciju levo - desno u prostoru za pisanje.
Pošalji