logoslovarica analiza i sinteza reči

LOGOSLOVARICA - ANALIZA I SINTEZA REČI

Dragana Dženopoljac, Danijela Rodić
I u ovom izdanju Logopraktika je ostala dosledna svojoj ideji da na praktičan način olakša terapeutski rad, prvenstveno, logopeda, ali i svih drugih stručnjaka i roditelja u svakodnevnim aktivnostima sa decom različitog uzrasta i različitih razvojnih potreba.
Namena Logoslovarice je da deca na jednostavan, praktičan i interesantan način savladaju glasovnu analizu i sintezureči- fonološku svesnost. Fonološka svesnost je sposobnost analize (rastavljanja) reči na glasove i sinteze (sastavljanja) glasova u reči, povezivanje fonema i grafema (glasova i slova) i konačno razumevanje napisane reči. Ona je osnova ''predčitačkih veština'' neophodnih za savladavanje čitanja i pisanja.
Logoslovarica su slova ''na spirali'', 3x30 kartončića sa slovima i ilustracijama koje pomažu kod prepoznavanja slova. Načina za upotrebu i igru je mnogo, a slova su Vam uvek na broju!

KAKO SE KORISTI
*UČIMO SLOVA (fonema- grafema igre)
-tražimo ista slova, igra ''na slovo, na slovo'', tražite slovo na koje počinje određeni pojam
-kažite reči u kojima je određeni glas na početku, u sredini ili na kraju reči
*UČIMO SLOGOVE
-listajući menjamo slova u prvoj ili drugoj koloni i čitamo slogove (ab, av, ag...ba, va, ga..), treća kolona je prekrivena belim kartončićem koji se nalazi u svakoj koloni sa slovima,
-menjamo slova u srednjoj koloni i čitamo slogove (aba, ava..eve,ege..idi, iđi....ozi, oži...)
*UČIMO REČI
-sastavljamo reči od dva ili tri slova sa značenjem
-menjamo prvo ili poslednje slovo, čitamo reči i igramo igru ''znači-ne znači''
-menjamo prvo slovo i tražimo reči sa značenjem koje se rimuju (žut-ljut, kit-sit..)
-menjamo srednje slovo i tražimo reči sa značenjem...
Ovo su, naravno, samo neki od predloga za upotrebu Logoslovarice-analiza i sinteza reči, a naša preporuka je da aktivnosti prilagodite detetu, kao i Vašem stilu i Vašoj kreativnosti u radu.
Pošalji