logopraktikum fonema r

LOGOPRAKTIKUM FONEMA R

Dragana Dženopoljac, Danijela Rodić

Ispred Vas je naše novo izdanje ''Logopraktikum fonema R'', kojim nastavljamo seriju naših praktikuma.Svi naši praktikumi su zauzeli značajno mesto u logopedskoj praksi zahvaljujući svojoj praktičnosti i primenjivosti u svakodnevnom terapijskom radu. I ovoga puta smo se držale naše ideje, koncepcije i strukture: ''Sve na jednom mestu od početka do kraja terapijskog postupka''.
Naša prethodna dva praktikuma ''Logopraktikum fonema K fonema G'' i ''Logopraktikum foneme SZC'' su obuhvatala više fonema, a ovoga puta smo se odlučile da to bude samo jedna fonema-R. Mišljenja smo da fonema R zaslužuje poseban praktikum iz više razloga.
Poremećaj izgovora ovog glasa- rotacizam, najčešći je u našoj kulturi i percepciji ljudi na ovim prostorima, te predstavlja prvu asocijaciju na logopeda ili govorni poremećaj.
Neretko, pravilno izgovaranje glasa R, velikom broju roditelja i laika predstavlja siguran znak da se detetov govor dobro razvija i isto tako, u velikom broju slučajeva, jedini napor i cilj stimulacije razvoja govora je postizanje pravilnog izgovora glasa R. Jedan od razloga za takav status glasa R u našem govoru je njegova izrazita zvučnost i složenost, te se vrlo lako uočava odsustvo ili nepravilnost u izgovoru ovog glasa, kako kod dece, tako i kod odraslih.
Rotacizam je vrlo rasprostranjen, na prvom mestu, zbog kompleksne artikulacije glasa R, zatim zbog neadekvatne i često preuranjene i intenzivne stimulacije izgovora R, bez prethodno utemeljenih osnova anatomske, motorne, akustičke ili perceptivne prirode koje omogućavaju pravilan izgovor i upotrebu foneme. Ovakva stimulacija može uzrokovati različite distorzije foneme koje su često rezistentne na korektivni tretman i perzistiraju i u odraslom dobu. Zato je preporuka naše struke da je uvek najbolja opcija- obratiti se logopedu za savet, ukoliko postoje bilo kakve nedoumice u vezi sa govorno-jezičkim razvojem. Na taj način omogućavate pravovremenu i adekvatnu stimulaciju razvoja govora i jezika deteta.
Sadržaj praktikuma je već formiran radni materijal, koji se u praksi koristi u delu logopedskog terapijskog postupka nakon pozicioniranja pravilnog izgovora foneme R.
Sadržaj je podeljen u nekoliko celina. Prvi deo, koji sadrži logatome, rečnik, rečenice i auditivnu diskriminaciju se odnosi na fonemsko-fonološki i leksički jezički nivo. dok se ostali delovi praktikuma odnose na gramatičko-sintaksički, semantički i pragmatički nivo, koji doprinose boljoj stabilizaciji i automatizaciji pravilnog izgovora. U tom delu su autorske pesmice i priče, zatim liste antonima i sinonima, komparacije, kao i pitalice i asocijacije koje su posebno usmerene na kognitivni i perceptivni nivo jezičkog funkcionisanja.
U ovom delu smo dodale i nešto novo, čega u prethodnim praktikumima nema, a to su brzalice. Brzalice same po sebi predstavljaju svojevrsnu igru reči, vrlo su slične po zvučnosti i kao takve su odlična govorna vežba, posebno za stabilizaciju i automatizaciju izgovora novonaučene foneme. Izabrale smo brzalice jer su i sastavni deo tradicije srpskog jezika.
Na kraju praktikuma se nalazi ''Logoalbum'' sa ilustracijama koje su delo naše drage Viktorie Kresanko, ilustratorke i dizajnerke, koja je svim našim izdanjima dala već prepoznatljiv i autentičan vizuelni stil. Vizuelni sadržaj se koristi za podsticanje imenovanja, razumevanja i za lakše učenje i primenu pravilnog izgovora glasa, reči i rečenica.
''Logopraktikum fonema R'' je kompletno autorsko delo koje je, prvenstveno, namenjeno logopedima. Zbog svoje jednostavnosti, preglednosti i jasnoće može biti od velike koristi u radu i svim ostalim stručnjacima koji se bave govorno-jezičkim razvojem dece u svom domenu: defektolozima, vaspitačima, učiteljima, stručnim saradnicima i naravno, roditeljima kao neizostavnim partnerima u govorno-jezičkoj terapiji.
Preporučujemo upotrebu našeg ''Logopraktikuma fonema R'' na više načina, sa različitim ciljevima i u situacijama kada su u pitanju, ne samo poremećaj izgovora foneme R, već i problemi narušenog jezičkog sistema kod dece različitog uzrasta i različitih razvojnih potreba, kao i u rehabilitaciji odraslih osoba sa ciljem da se podstakne i podigne nivo verbalne komunikacije i kvalitet života, uopšte.
Mnoštvo govorno-jezičkih stimulusa koje smo grupisale i pripremile za konkretan logopedski rad, na naše lično i profesionalno zadovoljstvo, prevazilazi jednostranu upotrebu, što su prethodna dva praktikuma i pokazala.
Prilagodite upotrebu praktikuma Vašem stilu i potrebama u radu. Nadamo se da će i ovo izdanje Logopraktike olakšati, ulepšati i ubrzati terapijski proces, takođe i doprineti Vašem uspehu i efikasnosti u svakodnevnom radu.
 

Naučite svoje dete da piše - nove strategije za nastavnike i roditelje

14.09.2021.

Mnogi roditelji su verovatno čuli decu kako kažu: "Ne znam šta da napišem" Podučavanje dece strategijama pisanja direktno se bavi ovim problemom. Kako pomoći detetu i podstaći njegovu kreativnost na najjednostavniji mogući način? Detaljnije

Pošalji