logomotorika karte

LOGOMOTORIKA KARTE

Dragana Dženopoljac, Danijela Rodić

SADRŽAJ I OPIS

Logomotorika karte su ilustrovane kartice za vežbe oralne motorne praksije.
Komplet sadrži 22 karte u boji sa likovima devojčice Une i dečaka Alekse,
dimenzija 16 x 12cm.
Na kartama su predstavljeni položaji i pokreti govornih organa.
Način upotrebe je opisan u kratkim pesmicama na svakoj karti, tako da dete lako shvati i izvede pokret slušajući i gledajući.

KAKO SE KORISTI


Logomotorika karte se koriste za stimulaciju razvoja fine motorike govornih organa i za vežbe oralne motorne praksije koje su sastavni i obavezni deo logopedskog tretmana kada je u pitanju nepravilan izgovor glasova. Koriste se i kao zabavna aktivnost za decu od 3+ godina kod kuće ili u vrtiću s ciljem da se govorni organi pripreme za pravilnu artikulaciju glasova.
Detetu se pokaže slika, pročita prateća pesmica i pokaže položaj govornih organa ili pokret jezikom koji je prikazan na kartici.
Dete imitira položaj ili pokret ispred ogledala nekoliko puta, odnosno, dok ga ne izvede ispravno. Može se kombinovati i više kartica zajedno u nizu.
Zahteve prilagodite detetu, a način upotrebe Vašim potrebama i stilu u radu.

Dragana Dženopoljac, logoped
Danijela Rodić, logoped
ilustracije: Kresanko Viktorija

-22 karte, uzrast 3+

Pošalji