ljudski razum

LJUDSKI RAZUM

Stiven E. Tulmin
Problem ljudskog razuma je dvostruk. Čovek zna, a takođe je i svestan da zna. Mi stičemo, posedujemo i iskorišćavamo svoje znanje: ali smo u isto vreme svesni svojih aktivnosti kao saznavalaca. Sledstveno tome, ljudsko razumevanje se istorijski razvijalo na dva komplementarna načina: ono je raslo, ali se u isto vreme produbljivalo, tako postajući jednovremeno i obimnije i refleksivnije. Gledajući izvan sebe i ovladavajući problemima što nam ih postavlja svet u kome živimo svoje razumevanje smo proširili: gledajući "unutra" razmatrajući kako to da tim problemima ovladavamo, produbljivali smo ga.
Pošalji