ljudska prava i imperija politička filozofija kosmopolitizma

LJUDSKA PRAVA I IMPERIJA - POLITIČKA FILOZOFIJA KOSMOPOLITIZMA

Kostas Duzinas
Postoji li unutrašnja povezanost između ljudskih prava i ratova novijeg datuma vođenih u njihovo ime? Da li su ljudska prava prepreka dominaciji i tlačenju ili su sredstva za ideološko zataškavanje nastajuće imperije? U istraživanju normativnih karakteristika, političke filozofije i metafizičkih te-melja našeg doba, knjiga Ljudska prava i imperija bavi se paradoksom savremenog humanitarizma koji je napustio politiku radi savladavanja zla. Ljudska prava nastavljaju da nude odbranu od vlasti i moći.
Pošalji