ljubavne pesme

LJUBAVNE PESME

Mevlana Dželaludin Rumi
Mevlana Dželaludin Rumi je bio persijski islamski filozof, teolog, pravnik, pesnik i sufijski mistik iz 13. veka. Smatra se jednim od najvećih mističnih pesnika islama, koji je pisao na persijskom jeziku. Ispred vas je vanvremenska poezija najčitanijeg pesnika na svetu, zbirka Ljubavne pesme, koju je uredio Dipak Čopra.

U vreme kada je ljubav najpotrebnija, Arete vam predstavlja vanvremensku poeziju najčitanijeg pesnika na svetu, Mevlane Dželaludina Rumija i zbirku „Ljubavne pesme” koju je uredio Dipak Čopra.
Čitanje Rumijeve poezije je vid meditacije nad sopstvenom dušom. Njegovi stihovi podsetiće vas da je ono najskrivenije u vama, vaša žudnja, ono što vas čini uzvišenim.
Jer „ljubav nema svrhu, ona je astrolab božijih tajni.”
Univerzalna poruka ljubavi i lakoća sa kojom ju je Rumi prenosio prošle su svaki test vremena i prostora. Zato ga i danas, posle toliko vekova čitamo i prevodimo, praveći mala hodočašća sa svakom pesmom.

Pošalji