ljubav zbog koje je pao jedan grad

LJUBAV ZBOG KOJE JE PAO JEDAN GRAD

Džang Ailing
Zbirka novela Ljubav zbog koje je pao jedan grad najpoznatije moderne kineske spisateljice Džang Ailing govori o ljubavima, unutrašnjem svetu pojedinca i tragedijama samoće i ugovorenih brakova. Ova zbirka sa dozom tuge i ironije opisuje život prve polovine XX veka u Kini.

Džang Ailing (1921–1995) najčitanija je spisateljica u istoriji moderne kineske književnosti. Ljubav zbog koje je pao jedan grad je prvi prevod njene proze na srpski jezik obuhvaćen jednom knjigom. Reč je o novelama napisanim četrdesetih godina prošlog veka. U svojoj prozi Džang Ailing istražuje unutrašnji svet pojedinca, naročito ženskih likova, kao i tradicionalni način života koji polako nestaje. U njenim opisima ništavila i dekadencije modernih Kineza, promašenih ljubavi, brakova bez ljubavi, fizički ili emotivno obogaljenih ljudi, preovladavaju tragičan ton i ironija.

Pošalji