ljubav u kasabi i druge višegradske priče

LJUBAV U KASABI I DRUGE VIŠEGRADSKE PRIČE

Ivo Andrić

U višegradskim pripovetkama, jednako kao i u esejima i pričama o detinjstvu u kasabi, Andrić je u izvesnom smislu tematizovao sopstvena životna iskustva, uvodeći ih na jedno šire umetničko polje. Sve ono što su bili njegovi intimni doživljaji odrastanja, njegova sećanja na rano detinjstvo, na krajolik i atmosferu višegradske kasabe, na pojedine živopisne ličnosti koje su utisnule trag u povesti grada, na legende i predanja koje je kao dete zaneseno slušao, pisac je preoblikovao po meri umetničkog teksta, univerzalizujući priču o zavičaju. Sagledane u nizu, te proze kao da spontano formiraju jednu celovitu, živopisnu, polivalentnu sliku varoši i odrastanja u njoj.

Pošalji