ljuba popović prečnikom duše

LJUBA POPOVIĆ - PREČNIKOM DUŠE

Dragana Marković
Ljuba Popović - prečnikom duše Dragane Marković je intimna biografija velikog umetnika Ljube Popovića. Ova knjiga teži da objasni život i umetnost Ljube Popovića ovog svestranog stvaraoca i mislioca.

U ovoj intimnoj knjizi, Ljuba [...] teži da se otvori bez zazora.
Čovek umetnosti i budućnosti, srcem Jugosloven, izborom Parižanin, pažljivi posmatrač dešavanja koja potresaju planetu – posebno njegovu domovinu, on je neumorni istraživač svojih strasti i svojih protivurečnosti. Vrhunski poznavalac umetnosti, čitanja, kulture, filma, fudbala, sebe doživljava kao „sunđer“ koji upija sve što vidi.

Bilo da je reč o njegovoj ličnoj priči, uslovnoj predrasudi prema savremenoj umetnosti ili osećanjima, stvara se utisak da se prati mentalni proces koji se ostvaruje u ateljeu, od prvog poteza četkice do završene slike.
(Philippe Curval)

Pošalji