lišenje roditeljskog prava

LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA

Ranka Vujović
Monografija obrađuje važnu i u pravnoj teoriji nedovoljno zastupljenu temu lišenja roditeljskog prava, sa oba pravna aspekta – materijalnog i procesnog, ukazujući na uticaj savremenog koncepta prava deteta na uobličavanje roditeljskog prava i način njegovog vršenja, kao i na ograničenja u vršenju roditeljskog prava u kontekstu prava na porodični život i načela na kojima se zasniva intervencija države u roditeljsko-dečje odnose. Reč je o najtežoj meri porodičnopravne zaštite dece koja se sve češće primenjuje u Srbiji.
Pošalji