lingvistika i stilistika novinskog umeća

LINGVISTIKA I STILISTIKA NOVINSKOG UMEĆA

Jelena Jovanović
Lingvistika i stilistika novinskog umeća zamišljena je kao rasprava o prirodi novinarstva, njegovom mestu u duhovnoj delatnosti čovečanstva, u komunikativnoj aktivnosti i u izveštavanju o događajima u društvu.
Pošalji