life lift

LIFE LIFT

Slavica Perović
Roman Life lift u kojem glavni lik Agneza Ena, novinarka u "Montenegro Times-u", pokušava da napiše esej o ženama i moći kojim će konkurisati za prestižnu nagradu "European Online Journalism Award". Paralelno sa pisanjem eseja dešava se njena lična drama. Zagledana u svoj život polako otkriva da se na njemu odražavaju mnoge zakonitosti fenomena koje istražuje, naročito bračnih, ali i prijateljskih koji uključuju česte manipulacije bliskošću što postepeno vodi u izdaju. Montenegrinski kulturni obrazac otkriva visoku društvenu i bračnu hijerarhizovanost koja je sveprožimajuća, što zateže masku privida da je takav poredak stvari u redu.
Pošalji