leto na kraju dana

LETO NA KRAJU DANA

Vučina Šćekić
...na preseku zavičajne magle, fantomski izgubljenih prostora i potrage za novim, neotkrivenim svetovima, nalikuje na palimpseste, između zamišljenih hronotopa i stvarnih lokaliteta … između putovanja i potonuća u sopstveno JA. A leto kao snažna metafora otkriva jednu posve uzbudljivu naraciju u mnogoglasju doživljaja čulnog i metafizičkog…
Pošalji