lepota i tuga

LEPOTA I TUGA

Jasunari Kavabata
Lepota i tuga, delo iz kasnijeg Kavabatinog opusa je tiha, hipnotička i tragična priča o ljubavi, kao spiritus movensu života, o ulozi žene u životu muškarca i dvostrukosti pojma lepote, koja igrajući se poput jin i jang principa nadahnjuje ali i opseda i zarobljava.

U romanu "Lepota i tuga" Kavabata je najdalje otišao u istraživanju same suštine ljubavi i zakonitosti njenih moći, koje smatra vitalnim silama života. Više nego ljubav, Kavabata analizira pojavu i ulogu žene čija je uloga ključna u životu uopšte. On aje ta kroz koju se ovaploćuju ljubav, savršenstvo ali i lepota koja mami zlo i tugu i privlači ih u svoj zagrljaj. Ovo je priča o najdubljim motivima koji pokreću čoveka i ženu jedno prema drugom, ali i jedno protiv drugog. Svojim naglaskom na estetskom i lirskom, na ljubavi i naženi, autor nam potresno svedoči koliko j emuškarac spreman da robuje lepoti i strasti, a žena ljubavi.

Pošalji