lepota i tuga intimna istorija prvog svetskog rata

LEPOTA I TUGA INTIMNA ISTORIJA PRVOG SVETSKOG RATA

Peter Englund
Lepota i tuga Intimna istorija Prvog svetskog rata Petera Englunda predstavlja drugu stanu istorije. Lepota i tuga prikazuje rat iz jedne potpuno nove, ljudke perspektive. Englund izbegava velika imena i datume, a pred čitaoca stavlja patnje običnog malog čoveka.

"Ovo je knjiga o Prvom svetskom ratu. Ona međutim ne govori šta je taj rat bio - ne objašnjava njegove uzroke, tok, završetak i posledice; jer već postoji mnoštvo izuzetnih dela koja se bave baš time - ona govori kako je bilo... Ovo delo je u izvesnom smislu antiistorija, jer mi je cilj bio da ovaj, na svaki način epohalan događaj, svedem na njegovu najsitniju, atomsku česticu, naime na pojedinačno ljudsko biće i njegove doživljaje".Peter EnglundIz predgovora srpskom izdanju

Pošalji