leksikon srpskog prosvetiteljstva

LEKSIKON SRPSKOG PROSVETITELJSTVA

Mirjana D. Stefanović
Zanosna, posvećenička knjiga koja se čitaocu otvara kao radosni rog izobilja podataka o izuzetno važnom periodu srpske kulture: dobu prosvećenosti i prosvetiteljstva. Leksikon ne posmatra srpsko XVIII stoleće kao izolovan kulturološki i filozofski fenomen, već u sadružju s tad aktuelnim strujanjima u glavnim evropskim centrima. Leksikonska obrada oko 300 odrednica i pregled autora i istraživača toga vremena pomažu da se bolje sagleda, možda i izmeni ustaljena slika prosvetiteljstva kod Srba. Sve odrednice su ilustrovane, a navedena literatura omogućava čitaocu da proširi pogled na svaku od obrađenih tema
Pošalji