makart
leksikon srpske šaljive periodike (1830 1918)
385 rsd
- +

LEKSIKON SRPSKE ŠALJIVE PERIODIKE (1830-1918)

Žarko Rošulj
Podelite:
Žarko Rošulj je utvrdio da je od 1830. do 1918. godine na srpskom jeziku bilo 173 izdanja. Pretpostavlja da je taj broj veći i da će preći magičnu brojku od 200. To je zadatak za buduće istraživače, kojima je posle njegovih decenijskih istraživanja znatno olakšan i ubrzan rad. U Leksikonu su po azbučnom redu popisane sve dosad evidentirane šaljive publikacije, listovi i časopisi koji su negovali humor i satiru. Takođe su, po istom principu, evidentirani autori, izdavači i vlasnici.U predgovoru su navedeni mnogobrojni gradovi i mesta u kojima su izlazile šaljive publikacije, tamo gde su Srbi živeli, od Beograda do Zabele.
Pošalji