leksikon pionira filma i filmskih stvaralaca na tlu jugoslovenskih zemalja 1896 1945
rasprodato

LEKSIKON PIONIRA FILMA I FILMSKIH STVARALACA NA TLU JUGOSLOVENSKIH ZEMALJA 1896 - 1945

Dejan Kosanović
Leksikon poinira filma... je delo Dejana Kosanovića. Rezultat je trideset godina istraživanja koncentrisanog na najraniji period filmske delatnosti na prostorima ovih jugoslovenskih zemalja, a takodje na svetsku filmsku delatnost manje ili više vezanu za prostor ovih zemalja.
Pošalji