leksikon naslednog prava

LEKSIKON NASLEDNOG PRAVA

Gordana Stanković, Vladimir Boranijašević

U Leksikonu naslednog prava naučno je obrađeno materijalno i procesno nasledno pravo (vanparnično, parnično i javnobeležničko) prema važećim zakonskim rešenjima. Leksikon je nastao da bi se čitalačkoj publici pružile informacije o pravnim institutima iz domena naslednog prava, a pravnicima omogućilo da se podsete značenja pojedinih naslednopravnih instituta.

Ovo izdanje mogu da koriste diplomirani pravnici za pripreme za polaganje pravosudnog ili javnobeležničkog ispita, kao i studenti prava prilikom savladavanja i sticanja neophodnih elementarnih znanja ili provere stečenog znanja iz naslednog prava kao nastavno-naučne discipline. Osim toga, preporučujemo je i medijskim poslenicima koji prate rad sudova ili javnih beležnika prilikom izveštavanja o slučajevima iz sudske prakse, kao i drugim licima koja imaju interes da saznaju značenje pojedinih pravnih pojmova iz oblasti naslednog prava ili sadržinu pojedinih naslednopravnih instituta.U Leksikonu su pojedine odrednice, koje predstavljaju latinske pravničke sentence ili stručne termine, napisane na latinskom jeziku. Nazivi tih odrednica su na fonetskom i ćiriličkom pismu, s tim što su u tekstu navedeni i originalni nazivi odrednica latiničkim pismom.

Pošalji