leksikon filmskih i televizijskih pojmova 2
rasprodato

LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 2

Marko Babac
"Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 2" Marka Babaca je unikatno izdanje, nastavak prvog toma Leksikona. Oba toma predstavljaju pionirski pokušaj da se kod nas sistematski i stručno obrade pojmovi u oblasti filma i televizije. Obuhvata oko 1700 izraza, pojmova i naziva kroz tekstove eminentnih autora i profesora FDU, reditelja, scenografa i producenata.Kao reprezentativno izdanje FDU i UU zasnovano je na širokom konsultovanju stručne domaće i strane literature, na uvažavanju svih relevantnih srodnih rečnika, priručnika, leksikona i enciklopedija objavljenih u svetu kao i na ličnom iskustvu, teorijskim razmišljanjima i saznanjima i neposrednoj filmsko-televizijskoj praksi i stvaralaštvu njihovih autora.
Pošalji