leksikon bankarstva sa englesko srpskim i nemačko srpskim rečnikom

LEKSIKON BANKARSTVA : SA ENGLESKO-SRPSKIM I NEMAČKO-SRPSKIM REČNIKOM

Dobrivoje Milojević
Milojevićev rukopis sa razlogom nosi oznaku „Leksikon“. Njegov sadržaj je daleko iznad standarda uobičajenih rečnika koji se mogu naći na našem tržištu. Sadržaj je organizovan tako da pokriva terminologiju gotovo svih finansijskih, i ne samo finansijskih disciplina. Zbog toga će rukopis biti koristan ne samo klasičnim bankarskim profesionalnim profilima, nego i pravnicima koji rade u bankarstvu i srodnim oblastima, ekonomistima opšteg profila. Moje profesionalno iskustvo pokazuje da je u praksi bilo nemalo poslovnih grešaka koje su nastale zbog pogrešnog razumevanja termina i pojmova moderne finansijske nauke i prakse.
Pošalji