legija stranaca

LEGIJA STRANACA

Klaris Lispektor
Legija stranaca Klaris Lispektor je zbirka priča u kojoj preovlađuju autorkine omiljene teme. Junaci Alis Lispektor bivaju prepušteni slučajnim i naizgled nevažnim situacijama koji u sebi nose suštinsku promenu. Legija stranaca je zbirka koja obiluje takvim sudbinskim trenucima.

Jedan od osnovnih motiva Klarisinih priča i romana jeste čudesni trenutak ličnog preobražaja. Baš onda kada celo biće za to sazri, junacima njenih dela dešavaju se naizgled slučajni susreti, otkrovenja, hazardi, koji, iako bi, naizgled, prošli ispod radara kakvog velikog narativa, zapravo podstiču na onaj pokret koji menja sve. Zbirka Legija stranaca posuta je upravo takvim trenucima.
Otvara je mala devojčica koja u silnom profesoru krupnih ramena, pričom o blagu, „razvezuje crne snove o ljubavi”, slične onima koje je on u njoj jutrima izazivao.

Pošalji