lažni prijatelji u engleskom jeziku

LAŽNI PRIJATELJI U ENGLESKOM JEZIKU

Živorad Kovačević
Eventually nije eventualo, at the end of the day nije na kraju dana, censure nije cenzura, evidence nije evidencija, fabric nije fabrika...
Pošalji