lazin kros životu uz nos

LAZIN KROS ŽIVOTU UZ NOS

Milan Živanović
...Konsultujući bogatu građu, rasutu u mnogobrojnim knjigama i u periodici, a to je više od sto bibliografskih jedinica, novosadski književnik i novinar Milan Živanović (1950) latio se izazovnog posla da pohvata pokidane konce, sazda celinu koja će biti najvernija životu - biografiji Laze Kostića. Polazeći od repernih tačaka, a one su ovde Kovilj, Novi Sad, Pešta, Beograd, Petrograd, Cetinje, Krušedol, Sombor, Beč i druga mesta, adrese na kojima je Kostić pronosio svoju osobenu pojavu i ovekovečio jedinstveno delo, Živanović je izabrao mozaičnu strukturu i govor činjenica kao glavnog nosioca kazivanja...
Ljuba Vukmanović
Pošalji