laži koje si napričala

LAŽI KOJE SI NAPRIČALA

Harijet Tajs
U jednoj od najvećih metropola sveta skrivene su mnoge mračne tajne, neke zauvek a neke samo od trenutka kad slučaj ili ponovljene nepodopštine pokrenu vrtlog događaja i od običnih ljudi učine junake, a okorele nevaljalce prikažu u pravom svetlu: kao slabiće koji veruju da jesu, a i da treba zauvek da ostanu izvan zakona. U zapletu koji se raspliće tek na kraju knjige vidi se, međutim, da dobro nije sasvim izgubilo bitku sa zlom, a da pokajanje još uvek predstavlja utehu za krivce i priliku da okajavanjem grehova započnu nov i časniji život.

Pratećidoživljaje likova koji žele da im deca postignu uspehe po svaku cenu, čak i po cenu najtežih zločina, roman oslikava ambicije čije samo postojanje diktira surova konkurencija modernog doba. Zato spremnost nekih roditelja da razore psihu sopstvene dece pokazuje svu težinu i neizvestnost savremenog trenutka, i to baš u onim bogatim delovima sveta koji je donedavno bio izvor nade i tradicionalno mesto traganja za boljim životom.Napisan u duhu savremenog svatanja o žanrovskoj literaturi, roman se čita lako, a neizvesnost predstavlja jednu od njegovih najznačajnijih osobina.Drugi roman pisca i pravnika Harijet Tajs zabaviće vas i naterati da se zapitate vredi li uspeha radi platiti baš svaku cenu.
Pošalji