laza kostić politička biografija

LAZA KOSTIĆ - POLITIČKA BIOGRAFIJA

Dejan Mikavica
Podelite:
Uloga Laze Kostića u formiranju i praktičnom ostvarivanju srpske liberalne političke misli bila je od izuzetnog značaja, a svoja liberalna opredeljenja zasnivao je na kreativnom doživljaju tadašnjih evropskih filozofskih uzora i uvek je nastojao da ih prilagodi političkim prilikama i nacionalnim zahtevima koji su stajali pred srpskim narodom u kontekstu složenih međunarodnih odnosa u Evropi tokom druge polovine 19 veka. Pri tome je sve vreme zadržao ulogu beskompromisnog borca i pro-tivnika radikalnih i socijalističkih ideja...
Pošalji