lavirint moći politička filozofija fridriha ničea

LAVIRINT MOĆI - POLITIČKA FILOZOFIJA FRIDRIHA NIČEA

Vesna Stanković Pejanović
Tema koje se autorica rukopisa poduhvatila iznimno je zanimljivai neophodna u osvjetljavanju cjelokupne Ničeove filozofije.Iako u svijetu postoje brojne studije o tom velikom filozofu-pjesniku(prvenstveno s ontološko-metafizičko-estetičkih stajališta),mora se naglasiti da ovaj rukopis nudi jedan sasvim novi pogled,ali i pristup u osvjetljavanju Ničeove filozofije. Metodička impostacijaautorice posve je sukladna sa samom biti teme: njoj se nemože pristupiti i zahvatiti je na uobičajeni disciplinarni način„aspekta“ političke filozofije u Ničea.
Pošalji