lavica ume da bude srećna zbog drugoga

LAVICA UME DA BUDE SREĆNA ZBOG DRUGOGA

Tatjana Gjurković, Tea Knežević
Slikovnica "Lavica ume da bude srećna zbog drugoga" uči decu da je srećna zarazna, to jest da ljudi jedni druge mogu „zaraziti“ srećom.

"Lavica ume da bude srećna zbog drugoga spada" u tzv. terapeutske priče. Slikovnica ima i dodatak sa savetima za roditelje koji će im pomoći da bolje razumeju ponašanje svoga deteta, odnosno da mu pomognu da na prihvatljiv način izrazi svoje emocije.

Pošalji