larousse montesori radna sveska učim da računam

LAROUSSE MONTESORI RADNA SVESKA - UČIM DA RAČUNAM

Delfin Urvoj

Sveska pred vama namenjena je deci koja već imaju osnovno znanje iz matematike zasnovano na pedagogiji Marije Montesori i pruža odličnu priliku za obnavljanje već usvojenih pojmova, ali i otkrivanje novih igara.
Cilj ove sveske je sticanje samostalnosti, razvijanje samopouzdanja, produbljivanje i utvrđivanje znanja o brojevima i brojanju, kao i usavršavanje računanja.

>Pomoću radne sveske „Učim da računam“ vaše dete će:-otkriti osnovne matematičke pojmove na zabavan način;-usvojiti pojmove parnih i neparnih brojeva, decimalnog sistema i sabiranja pomoću materijala za sečenje koji se nalazi na kraju sveske;-naučiti da broji pomoću konkretnog i opipljivog materijala.

Pošalji