larousse moja velika montesori radna sveska matematika

LAROUSSE MOJA VELIKA MONTESORI RADNA SVESKA: MATEMATIKA

Delfin Urvoj

Zahvaljujući ovoj Montesori svesci, koja sadrži više od 100 raznovrsnih aktivnosti, vaše dete će na zabavan način naučiti matematiku.

U prvom delu, kroz aktivnosti razvrstavanja i vizuelnog razdvajanja oblika, boja i veličina, dete će struktuirati svoje mišljenje. Od deteta će se tražiti da manipuliše, upoređuje, povezuje oblike i objekte, da preklapa (pomoću tangrama, sudoku oblika, karata za grupisanje).

U drugom delu, dete će učiti brojanje i računanje, uvek prateći lekciju u tri koraka.

Kako bi realizovalo brojne aktivnosti na putu učenja geometrije, otkrivanja brojeva i računanja, dete će koristiti Montesori materijal koji je priložen na kraju radne sveske.

Materijal:

  • hrapavi brojevi koje će samo napraviti;
  • crveni i plavi brojčani kodovi za razumevanje pojma jedinice;
  • žetoni, da bi naučilo parne i neparne brojeve; obojene i zlatne perle i trake za brojanje, upoređivanje i dodavanje;
  • Segin tabele kako bi naučilo brojeve od 11 do 99 i zlatne perle da bi otkrilo decimalni sistem.


 

Pošalji