makart
lađe moga srca po žednoj vodi plove
1.683 rsd1.870 rsd
Ušteda 187 rsd (10%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

LAĐE MOGA SRCA PO ŽEDNOJ VODI PLOVE

Podelite:
Pesme za sasvim malu decu, onu do dve godine starosti, čine ne samo važan deo folklora već i temeljne sadržaje pedagoške kulture svakog naroda, a ipak se o njima relativno malo zna i još manje govori. U taj kulturni segment spadaju uspavanke, tašunaljke, cupaljke, razigruše i druge podvrste „malih dečjih pesama“, uključujući i razne obredno-zaštitne (magijske) pesme. Sve se te pesme deci i pevaju, a uz neke se i igra.
Svakoga mora iznenaditi saznanje da je čak i uspavanka, najuvaženija među ovim pesmama i stara koliko i čovečanstvo, dan-danas malo istražena.
Pošalji