kvart

KVART

Gonsalo M. Tavareš

Kolekcija od 10 proznih dela:

Kvart (O bairro)

Gospodin Valeri i logika (O senhor Valéry e a lógica), 2002.

Nagrada „Branquinho da Fonseca“ Fondacije „Calouste Gulbenkian“ i časopisa „Expresso“

Gospodin Henri i enciklopedija (O senhor Henri e a enciclopédia), 2003.

Gospodin Breht i uspeh (O senhor Brecht e o sucesso), 2004.

Gospodin Huaroz i mišljenje (O senhor Juarroz e o pensamento), 2004.

Gospodin Kraus i politika (O senhor Kraus e a política), 2005.

Gospodin Kalvino i šetnja (O senhor Calvino e o passeio), 2005.

Gospodin Valzer i šuma (O senhor Walser e a floresta), 2006.

Gospodin Breton i intervju (O Senhor Breton e a entrevista), 2008.

Gospodin Svedenborg i geometrijska istraživanja (O Senhor Swedenborg e as investigações geométricas), 2009.

Gospodin Eliot i predavanja (O Senhor Eliot e as conferências), 2010.

Pošalji