kumulativni efekti korpusne metodike stranih jezika

KUMULATIVNI EFEKTI KORPUSNE METODIKE STRANIH JEZIKA

Zoran Ristović
"Kumulativni efekti korpusne metodike stranih jezika" Zorana Ristovića predstavlja delo kojim se zaokružuje dug period naučno-istraživačkih radova koje je Ristović pisao tokom karijere.

„… ogroman, nesebičan i nesvakidašnji napor autora dr Zorana Ristovića da sveobuhvatno prikaže kumulativne efekte primene višejezičnih elektronskih korpusa u procesu podučavanja, učenja i usvajanja stranog jezika. Dr Zoran Ristović je pionirski – mnogo pre svih, shvatio da se vreme u kojem živimo menja neumitnom brzinom i od nastavnika praktičara se očekuje da mu se prilagodi s lakoćom… izuzetno vredno ostvarenje koje će unaprediti naš obrazovni sistem…”

Iz recenzije prof. dr Radmile Bodrič

„Upečatljiv i plodotvoran kontinuitet naučnog rada dr Zorana Ristovića dobio je novu značajnu potvrdu… delo kojim se na primeren i dostojan način zaokružuje Ristovićev deceniju i po dug naučno-istraživački ciklus na planu razvoja novog polja u okviru savremene nastave stranih jezika – u struci poznatog i afirmisanog pod nazivom Korpusna metodika stranih jezika.”Iz recenzije prof. dr Zorana Paunovića

Pošalji