kulturni turizam
rasprodato

KULTURNI TURIZAM

Vesna Đukić Dojčinović
Podelite:

Knjiga KULTURNI TURIZAM - menadžment i razvojne strategije zamišljena je kao vodic kroz problemska podrucja kulturnog turizma. Pisana je tako da sadrži pitanja i odgovore na veliki broj problema sa kojima se suocavaju akteri gradskih i opštinskih razvojnih politika, koji kulturni turizam vide kao razvojnu strategiju. Pošto se vecina problema sa kojima se susrecu odnosi na strateško planiranje i upravljanje održivim razvojem, ova knjiga se najviše bavi upravo tim pitanjem - istovremeno pokušavajuci da ih teorijski osvetli i da za njih nade najpogodnija rešenja koja je moguce primeniti u praksi. U knjizi je priložen kompakt disk "Krstac"studenata Univerziteta umetnosti, koji je prakticno uputstvo svima koji se odluce za razvoj kulturnog turizma, bez obzira da li je ponuda zasnovana na tradicionalnoj kulturi ili savremenoj umetnickoj produkciji.Vesna Đukic Dojcinovic predaje predmete Menadžment u kulturi, Kulturna politika i Kulturni turizam na redovnim studijama Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu - odeljenje za turizam i hotelijerstvo u Vrnjackoj Banji, kao i na medunarodnim multidisciplinarnim poslediplomskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Objavila je tri knjige: Seoski turizam u Srbiji, Pravo na razlike selo-grad, Tranzicione kulturne politike - konfuzije i dileme kao i više od 40 strucnih i naucnih radova.

Pošalji