kulturni genom

KULTURNI GENOM

Andrej Pleterski
"Kulturni genom" Andreja Pleterskog istražuje duboko ukorenjenu povezanost između kulturne pojavnosti i mitskih priča koje proizilaze iz ljudskog shvatanja sveta. Autor otkriva da je kulturni genom, poput biološkog genoma, ključan za oblikovanje našeg kulturnog identiteta. Kroz interdisciplinarni pristup koji uključuje istoriju, arheologiju i etnologiju, Pleterski pruža uvid u evoluciju ovog genoma, praćenje njegovih početaka iz paleolita do sačuvanih informacija u raznim medijima. "Kulturni genom" pruža uvid u kompleksnost ljudskog shvatanja sveta kroz prizmu mitologije, objedinjujući elemente astronomije, matematike, prava i religije. Ova knjiga je temeljno istraživanje koje donosi nova svetla na našu kulturnu evoluciju kroz vekove.

Kao što biološki genom određuje našu biološku pojavnost, kulturni genom određuje našu kulturnu pojavnost. To je skup spoznaja o funkcionisanju sveta i pravilima koja iz njih proističu. Kada ljudi artikulišu ove spoznaje u narativ, nastaje mitska priča. Njegovi počeci datiraju iz paleolita. Sačuvan je u raznim informativnim medijima. Njegovo postojanje Andrej Pleterski najpre pokazuje u narativnim tradicijama. Od pojedinačnih struktura tekstualnih fragmenata slovenske folklorne tradicije gradi povezanu pripovest u mnogim verzijama, koja opisuje i objašnjava mehanizam obnavljanja prirode kroz ciklične promene. Ljudi su koristili ovaj narativ kao mentalni model i materijalizovali ga u slikama i geografskim ideogramima. Stvorena je geografska materijalizacija mitske priče koju autor naziva mitskim pejzažom. To je oblik kulturnog pejzaža koji su ljudi stvorili u skladu sa svojim mitskim predstavama kako bi pomoću njega ovladali silama prirode. Kombinovali su elemente koje danas poznajemo kao astronomiju, matematiku, pravo (jus), religiju. U najvećem delu knjige prikazuju se odabrani primeri mitskih pejzaža iz Slovenije, Hrvatske, Nemačke, Češke, Poljske, koje autor interdisciplinarno istražuje uz pomoc´ istorije, arheologije, etnologije.

Pošalji