kulturna politika jugoslavije 1946 1963

KULTURNA POLITIKA JUGOSLAVIJE 1946-1963

Branka Doknić
Kultura u olovnom vremenu između lažne svesti i svesne laži, između slobode i podaništva, između Istoka i Zapada, između nepismenosti i elite, između kreativnosti i prosečnosti, između zabrana i iskoraka, između građanske tradicije i komunističke budućnosti. U istorijskom vremenu partikularne ideologije i totalitarne vlasti, kultura i politika bile su osuđene jedna na drugu. Kultura je politici davala formu, a politika kulturi sadržinu.
Pošalji