kulturna istorija beograda 18 vek

KULTURNA ISTORIJA BEOGRADA 18. VEK

Radovan Samardžić, Marijana Blagojević Roter, Nikola Samardžić
Podelite:
Reč je o kapitalnom delu kakvo se retko pojavljuje u našoj sredini... Pored sveobuhvatnosti glavnih tokova kulture, autori se sasvim nedogmatski i antipuritanski bave neodvojivim delom kulturnog ambijenta...
Jovan Ćirilov
Pošalji