kultura page

KULTURA PAGE

Janko Ljumović
Prva knjiga eseja Janka Ljumovića, za koju je predgovor napisala Milena Dragićević Šešić, zapravo je zbirka tekstova koje je objavljivao u časopisima, magazinima, periodici, dnevnicima (Ars, Almanah, MOBILART, Vijesti, Pobjeda), u periodu od 2000. do 2005. godine. Kompleksnost ove kulturološke studije, kako je u svom tekstu istakla Milena Dragićević Šešić, koja se bavi, kako fenomenima svakodnevice, umetničkim ostvarenjima i medijskim projektima, tako i svojevrsnom analizom i kritikom sadašnjeg kulturnog miljea i načina tretiranja kulture u državama tranzicije.
Pošalji