kultura laži

KULTURA LAŽI

Dubravka Ugrešić
Podelite:

Kultura laži je knjiga o moralnoj odgovornosti intelektualca za ratove i društvenu krizu na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Dubravka Ugrešić ne pristaje da zaboravi i hrabro otkriva društvenu bedu nacionalističkih projekata koje su mnogi intelektualci poduprli, bilo kao glasni navijači, bilo kao ćutljiva većina. Pročitajte Kulturu laži Dubravke Ugrešić i otkrijte zašto su ljudi bili pozivani da javno spaljuju ovu knjigu.

Pošalji