kultovi lica kod srba i makedonaca

KULTOVI LICA KOD SRBA I MAKEDONACA

Borisav Čeliković

Leontije Pavlović (1914–1997), doktor istorijskih nauka, viši naučni savetnik, bogoslov, istoričar umetnosti i publicista. Svoju doktorsku disertaciju „Kultovi lica kod Srba i Makedonaca. Istorijsko-etnografska rasprava“ objavio je 1965. godine u izdanju Muzeja u Smederevu. Vremenom je ova jedinstvena interdisciplinarna studija, postala nezaobilazna i često korišćena u delima istoričara, istoričara umetnosti, etnologa i drugih proučavalaca kulture. Od njenog objavljivanja do danas uspostavljen je veliki broj novih kultova i izvršeno više kanonizacija od strane Srpske pravoslavne crkve Treba imati na umu i da su se u značajnoj meri promenile društvene okolnosti u odnosu na kult i njegovo ispovedanje. Takođe napisan je veliki broj studija i priloga koji doneli nova saznanja i tumačenja vezana za stare i novouspostavljene kultove. Ipak i pored svega ova knjiga nije izgubila na značaju, tako da je njeno novo izdanje nasušna potreba.

Pošalji