kuke i verige

KUKE I VERIGE

Dejan Mihajlović
Čitao sam ovu knjigu parabola (koja jezikom i stilom oponaša naše davnašnje i prebogato usmeno stvaralaštvo kad je ovo cvetalo pod ponoćnim suncem) još kad je nastala, 1990. godine, i bio sam njome očaran. Napisao ju je Dejan Mihailović, čije sam ime tada povezivao s Danilom Harmsom, jer nas je zadužio svojim vrsnim prevodom Harmsovih priča. Potom su Kuke i verige do danas čamile u nekom kutku piščevog podruma, ali ja ih nisam zaboravio. Kako i da zaboravim tu dalekosežnu ironiju, tu duhovitost i taj satirički duh koji nas razgolićuju!
Knjiga je, neznana, izdržala probu vremena.
Pošalji