kuga

KUGA

Alber Kami
Remek-delo velikog nobelovca Albera Kamija „Kuga" je priča o nadljudskim naporima čoveka da se suprotstavi smrti. Kami se u „Kugi" pripovedajući o početku epidemije kuge u severnoj Africi dotiče mnogih vanvremenskih tema i pitanja morala.

Pored „Stranca“, predstavljamo vam još jedno remek-delo velikog nobelovca Albera Kamija – Kuga. Ovo je priča o neopisivom užasu, preživljavanju i grčevitim načinima kojima se ljudska vrsta odupire smrti. Kuga je majstorski napisan roman, veličanstven u obimu tema koje obrađuje i bezvremenim parabolama o moralu, onako kako ga percipiramo danas. U Oranu, gradu na obali Severne Afrike, kuga se predskazuje kroz čitav niz naznaka, koje ljudi prenebregavaju. Ona postepeno postaje sveprisutna stvarnost, koja briše sve tragove prošlosti i dovodi svoje žrtve do nezamislivih patnji.

Pošalji