kućni priručnik za pružanje prve pomoći

KUĆNI PRIRUČNIK ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Grupa autora
Za 2 kupljene knjige, druga jeftinija knjiga je na popustu 75%. Navedena akcija će važiti na sve raspoložive  knjige izdavača Mladinska knjiga, osim sledećih: Biblija, Rakija, Vladari Srbije. Prva kupljena knjiga je po punoj ceni, i popust od 75% za jeftiniju je od pune cene.Kućni priručnik za pružanje prve pomoći idealan je priručnik za situacije u kojima je potrebno brzo reagovati, jer tačno pokazuje šta treba činiti u slučaju nesreće ili bolesti. Graničnici obeleženi slovima abecede omogućuju brz pristup uputstvima za pružanje prve pomoći za više od 70 situacija, kao i postupcima oživljavanja. U priručniku ćete naći i adrese i brojeve telefona domova zdravlja, bolnica i klinika koje imaju službu hitne pomoći.
Pošalji