krtica dolina cipela

KRTICA / DOLINA CIPELA

Boris Hristov
Podelite:
Povest Krtica, lirska i intimna u svom glavnom toku, govori o krojaču i starinaru Lazaru i prijateljima koji su se oko njega okupljali u vagonu-krčmi na slepom koloseku i koji ga prate na onaj svet. U žižu povesti postavljeno je bolno suočenje sa smrću dragog prijatelja, kao i odluka čoveka koji, osećajući približavanje smrti, potire tragove svog postojanja na zemlji. Usmeravanje pažnje na (be)smisao života u narativnom toku ostvareno je kroz sećanja, s jedne strane, i kroz apsurdno smešna uplitanja od društva nametanih ceremonijal majstora u pogrebni ritual, sa druge strane.
Pošalji