krstulović vicko i maksim

KRSTULOVIĆ VICKO I MAKSIM

Vladimir Vicko Krstulović

Krstulović Vicko i Maksim, tragični revolucionar i umetnik, treći tom 1945-1988.

Obim građe za posljeratni period toliki je da bi on sam dostigao obim od hiljadu stranica a rad na tom poslu sa ovakvim stanjem arhiva trajao bi godinama. Zbog toga je treća knjiga strukturirana na sasvim drugačiji način od prvog toma Memoara. Ona predstavlja mogući izbor dokumentarnog materijala i Vickovih zapisa o bitnim razlikama u vizijama i praksi jugoslovenskog društva, što može biti putokaz za buduća istraživanja. U trećoj knjizi je Vladimir Krstulović, u ulozi memoratora, spojio tragične sudbine Vicka i njegovog sina Maksima dajući na taj način čitaocima priliku da promišljaju razmjere posljedica nasilno prekinutog generacijskog kontinuiteta što je paradigmatično i za sudbinu Jugoslavije. Budućnost socijalističke Jugoslavije osujećena je prije svega odstranjivanjem kritičke ljevičarske inteligencije nakon 1968. godine, koja je bila najveća opasnost za politički režim zasnovan na nacionalizmima i birokratskoj staljinističkoj ideologiji.

Pošalji