krstulović vicko i maksim

KRSTULOVIĆ VICKO I MAKSIM

Vladimir V. Krstulović
Obim građe za posljeratni period toliki je da bi on sam dostigao obim od hiljadu stranica a rad na tom poslu sa ovakvim stanjem arhiva trajao bi godinama. Zbog toga je treća knjiga strukturirana na sasvim drugačiji način od prvog toma Memoara. Ona predstavlja mogući izbor dokumentarnog materijala i Vickovih zapisa o bitnim razlikama u vizijama i praksi jugoslovenskog društva, što može biti putokaz za buduća istraživanja.
Pošalji