krstaški rat i slom evropskog socijalizma
792 rsd880 rsd
Ušteda 88 rsd (10%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

KRSTAŠKI RAT I SLOM EVROPSKOG SOCIJALIZMA

Aleksandar Sekulović
Podelite:
O unutraššnjim slabostima socijalizma i o tome da su te slabosti osnovni uzrok njegovog sloma napisani su tomovi knjiga i gotovo je nepotrebno tome bilo ššta dodavati. Ali ovaj rad žželi da skrene pažžnju na neššto drugo ššto je presudno doprinelo slomu evropskog socijalizma: na masovnu ideološšku propagandu protiv socijalizma od strane kapitalizma i na ideološšku ofanzivu koja je pod Reganom bila poznata kao krstašški rat. Ukratko, osnovna hipoteza ovog rada jeste da je evropski socijalizam doživeo slom ne zato što je izgubio ekonomsku utakmicu, već zato što je izgubio ideološško-propagandni rat.
Pošalji